Google Waives Ad Beat Advisory را برای ناشران خبر ارائه می دهد

گوگل آخرین روش خود را برای کمک به هنگام بحران های COVID-19 اعلام کرده است ، و این بار آنها روی روزنامه نگاری متمرکز شده اند.

هزینه های تبلیغ مدیر ممکن است

برای 5 ماه آینده ، Google Ads از پرداخت هزینه های تبلیغات در ارتباط با محصول Google Ad Manager خود صرفنظر خواهد کرد.

سکویی که معمولاً با محصول تبلیغاتی AdSense میراث Google شناخته شده و مرتبط است ، جایی که ناشران برای نمایش تبلیغات در وب سایت خود درآمد کسب می کنند.

مقاله پیشنهادی  Google بهترین نتایج خرید را در نتایج جستجو برجسته می کند

در صورت واجد شرایط ، ظرف چند روز آینده به ناشران اطلاع داده می شود ، با جزئیات بیشتر در مورد برنامه و نحوه بیان صورت حساب آنها تفاوت را نشان می دهد.

این اطلاعیه به موقع است ، زیرا درآمد تبلیغاتی همچنان از مارک هایی که تصمیم می گیرند در بسیاری از سایتهای خبری نشانی مربوط به پوشش Coronavirus نشان ندهند ، چشمگیر است.

ابتکار اخبار Google

Google News Initiative راه های بسیاری برای حمایت از صنعت اخبار در مبارزات فعلی خود دارد.

مقاله پیشنهادی  آیا YouTube می خواهد دوباره الگوریتم خود را به روز کند؟

آنها همچنین این هفته اعلام کردند که یک صندوق امداد اضطراری روزنامه نگاری را ارائه می دهند ، جایی که ناشران خبرهای کوچک و محلی می توانند برای دریافت وجوه اقدام کنند. درخواست ها می توانند تا 29 آوریل ارسال شوند.

Google.org همچنین 1 میلیون دلار بودجه برای هر دو مرکز بین المللی روزنامه نگاران و مرکز دارت روزنامه نگاری و تروما روزنامه نگاری کلمبیا تأمین می کند. اولی به حمایت از خبرنگاران به صورت جهانی کمک می کند ، و مرکز دارت همچنان به روزنامه نگارانی که در هنگام بحران وقایع آسیب زا را تجربه می کنند ، کمک خواهد کرد.

مقاله پیشنهادی  Google بر روی گزینه های ویژوال برای خریداران و مارک ها افزوده می شود

صندوق های بررسی واقعیت

Google همچنین در اوایل این ماه 6.5 میلیون دلار برای حمایت از بررسی واقعیت متعهد شد. این پول برای کمک به شناسایی اطلاعات نادرست پیرامون اطلاعات کورو ویروس کمک می کند ، که داستانهایی که به سرعت در حال تکامل هستند ، یک چالش بوده است.