Google ویژگیهای جدیدی را به تبلیغات جستجوی پاسخگو می افزاید

Google اعلام کرده است با افزودن دو ویژگی: درج موقعیت مکانی و سفارشی سازی شمارش معکوس ، ویژگی های تبلیغات پاسخگو را در حال افزایش است.

هم اکنون پیشنهادات و توصیه های کپی بهبود یافته و راه اندازی گزارش دارایی متقابل کمپین وجود دارد.

تبلیغات جستجوی پاسخگو چیست؟

این نوع تبلیغ که معمولاً “RSA” نامیده می شود ، به طور خودکار نسخه تبلیغی را که کاربر می بیند با جمع آوری عناصر کپی تبلیغ کننده مشخص می کند ، مونتاژ می کند.

در تبلیغات عادی ، برای نسخه های آزمایشی باید نسخه کاملی از آگهی نوشته شود. RSAs با شکستن مؤلفه های یک متن آگهی به “دارایی” ، از این روند فراتر می رود.

در اصل عناوین و کپی بدن به عنوان دو عنصر مختلف یا “دارایی” رفتار می کند ، جایی که نسخه های مربوط به هر یک از آنها ذکر شده است. سپس سیستم تبلیغات یک دارایی را از هر لیست (عنوان و کپی بدن) می گیرد و آنها را برای ایجاد یک متن کامل تبلیغ می کند.

این تست را در مقیاس فراهم می کند ، و به بینش سریعی مبنی بر اینکه کپی ها و ترکیب ها برای جستجوگران طنین انداز می شود ، می دهد.

مقاله پیشنهادی  گزارش شده است که Google YouTube را به یک سایت خرید تبدیل کرده است

RSA ها می توانند در برخی از تبلیغ کنندگان محدودیت داشته باشند ، زیرا نسخه باید مخلوط و مطابقت داشته باشد. اگر رابطه تنگاتنگی بین عناوین و کپی از بدن وجود داشته باشد ، باید انواع آگهی های متن با مضمون ممکن باشد با هم اختلاف کنند.

با این حال ، آنها یک روش عالی برای آزمایش مواردی مانند گزاره های ارزش متفاوت ، پیام فروش و سایر موارد برای یادگیری کاربران ترجیحی هستند.

درج پسوند مکان

این ویژگی به تبلیغ کننده این امکان را می دهد تا یک صاحب مکان را به Google بگوید ، شهر ، ایالت یا کشور را بر اساس مکانی که مشتری احتمالی در آن جستجو می کند ، یا جایی که علاقه مند است ، نمایش دهد. (این به نوع هدفمندی کمپین شما بستگی دارد.)

با دستور {LOCATION (City)} مرجع درج شده است ، جایی که “شهر” می تواند با انتخاب دکمه های رادیویی برای ایالت یا کشور تغییر یابد:

Google ویژگیهای جدیدی را به تبلیغات جستجوی پاسخگو می دهد

مشتری های شمارش معکوس

Countdowns غالباً برای مواردی مانند ایجاد فوریت در اطراف فروش مورد استفاده قرار می گیرد ، Countdowns به تبلیغ کننده اجازه می دهد تا تاریخ نهایی را برای چیزی وارد کند. سپس آگهی مقدار زمان باقی مانده بین آن زمان خاص و هنگامی که جستجوگر تبلیغ را می بیند محاسبه می کند ، آن را به صورت پویا به روز می کند.

مشخصات زمان شمارش معکوس می تواند به منطقه زمانی جستجوگر تنظیم شود یا در سطح جهانی تنظیم شود تا بدون انجام هرگونه تنظیم منطقه زمانی به پایان برسد. (برای مثال ، اگر چیزی در ساعت 1 بامداد در سواحل شرقی به پایان برسد ، باز هم در ساعت 10 شب برای جستجوگر ساحل غربی به پایان می رسید.)

گزینه های شمارش معکوس با تایپ کردن دستور {COUNTDOWN مطرح می شوند. یک فهرست از طریق جزئیات ، کاربر را طی می کند و بقیه فرمان را بر اساس آن گزینه ها جمع می کند.

Google ویژگیهای جدیدی را به تبلیغات جستجوی پاسخگو می دهد

پیشنهادات جدید برای دارایی های کپی

هنگام ایجاد RSA ، سیستم قطره ای از نسخه پیشنهادی را برای آزمایش جمع می کند. این ویژگی برای دوره Covid-19 به روز شده است و پیشنهادات جدیدی برای مواردی مانند تحویل بدون تماس و سفارشات کنترلی ارائه شده است.

مقاله پیشنهادی  تبلیغات Google جزئیات مربوط به اعتبار 340 میلیون دلاری برای SMB را منتشر می کند

با افزودن URL نهایی به نسخه تبلیغ خود ، گزینه های اضافی را بر اساس آنچه که Google از پیشنهادات شما تشخیص می دهد ، باز می کند.

تبلیغات

ادامه خواندن زیر

Google ویژگیهای جدیدی را به تبلیغات جستجوی پاسخگو می دهد

گزارش دارایی متقابل کمپین

برای جمع آوری سریعتر نتایج به ازای هر دارایی ، Google Ads اکنون گزارشات متقابل کمپین را برای این دارایی های کپی ارائه می دهد. این داده ها را برای هر دارایی ، صرف نظر از برنامه ، جمع می کند و یک عکس فوری از عملکرد کل را به کاربر می دهد.

این می تواند مفید باشد برای درک سریعترین نوازندگان بسیار سریعتر ، در مقابل هر گروه تبلیغاتی یا تبلیغاتی به طور جداگانه برای دیدن نتایج. برای تبلیغ کنندگان کوچک که داده های کمتری از داده های هر دارایی دارند ، این داده ها را برای دیدن روندهای بزرگ تر ترکیب می کند.

Google ویژگیهای جدیدی را به تبلیغات جستجوی پاسخگو می دهد

اعلام کامل این ویژگی ها در وبلاگ Google است.

تبلیغات

ادامه خواندن زیر


تصاویر از Google استقبال می کنند