Google روش کارآمدتری برای گزارش اشکالات فوری دارد

Google در حال خلبانی یک سیستم جدید برای دارندگان سایت است تا به موقع مشکلات و مشکلات امنیتی را گزارش دهند.

روند اخبار برای ارسال گزارش ها ابتدا برای موضوعات امنیتی تنظیم شده و پشتیبانی از سایر اشکالات نیز دنبال می شود.

روش جدید Google برای گزارش مسائل امنیتی و رفع آنها ، با مشورت صفحات راهنمای کنسول جستجو شروع می شود.

مقاله پیشنهادی  گوگل از تجربه صفحه به عنوان یک عامل رتبه بندی و اخبار بازاریابی دیجیتال این هفته استفاده می کند [PODCAST]

در پایین صفحه یک دکمه “گزارش یک مسئله امنیتی” وجود دارد که صاحبان سایت می توانند از آنها برای گزارش مثبت احتمالی کاذب یا درخواست مجدد بررسی مجدد استفاده کنند.

برای استفاده از دکمه “گزارش یک مسئله امنیتی” باید صاحبان سایت به سیستم کنسول وارد شوند.

Google روش کارآمدتری برای گزارش اشکالات فوری

فرآیند گزارش دهی جدید تنها زمانی قابل استفاده است که سایت ها با مشکل امنیتی در کنسول پرچم دار شده اند.

مقاله پیشنهادی  پشتیبانی Facebook و Instagram Drop برای وردپرس

اگر مشکل با سازوکارهای پشتیبانی موجود Google قابل حل نیست ، می توان از روش گزارش جدید استفاده کرد.

صاحبان سایت نباید از این ابزار گزارشگری جدید به عنوان اولین گزینه خود استفاده کنند.

اگر بلافاصله با استفاده از دکمه “گزارش یک مسئله امنیتی” پرش کنید ، بدون استفاده از هیچ یک از روش های موجود ، Google شما را به سمت منابع عمومی هدایت می کند.

مقاله پیشنهادی  Google Lightning Talks: HTTPS توضیح داده شده است

این ابزار گزارشگری در حال حاضر فقط در صفحات راهنمای انگلیسی زبان موجود است. در صورت اثبات موفقیت آمیز بودن این ابزار ، ممکن است در آینده از زبانهای بیشتری پشتیبانی شود.

اشکالات دیگر ، فراتر از مسائل امنیتی ، ممکن است در آینده نیز پشتیبانی شود. باز هم ، این بستگی به موفقیت برنامه آزمایشی دارد.

صفحات راهنمای کنسول جستجوی Google ، جایی که دکمه جدید “گزارش یک مسئله امنیتی” یافت می شود ، در اینجا قرار دارد.