Google تا 50 درصد بودجه بازاریابی را کاهش می دهد

یک ایمیل داخلی نشان می دهد که Google در نیمه دوم سال 2020 ، 50٪ از بودجه بازاریابی خود را کاهش می دهد.

کاهش بودجه بازاریابی ممکن است نشانگر این باشد که بیماری همه گیر COVID-19 در کسب و کار خود تأثیر دارد.

این پیشرفت کمتر از یک هفته از زمانی صورت می گیرد که قرار است گوگل درمورد نتایج مالی سه ماهه اول سال 2020 در 28 آوریل بحث کند.

کاهش و استخدام انجماد در بازاریابی

براساس ایمیلی که توسط CNBC مشاهده شده است ، Google اقدام به کاهش بودجه بازاریابی در بخشهای مختلف Google می کند.

ایمیل اظهار داشت:

“کاهش بودجه و انجمادهای استخدام در سراسر بازاریابی و در سراسر Google اتفاق می افتد … ما ، به همراه بقیه بازاریابی ، از شما خواسته شده است که بودجه خود را برای نصف H2 تقسیم کنیم.”

گوگل تأیید کرد که آنها “ارزیابی مجدد“تلاش های بازاریابی آنها ، همانطور که هفته گذشته توسط مدیر عامل گوگل ساندر پیچای اعلام شد.

مقاله پیشنهادی  با SEJ eSummit از SEO ، PPC ، اجتماعی و محتوا در سال 2021 استفاده کنید

بلومبرگ نیوز نسخه ای از یادداشتی که پیچای ارسال شده هفته گذشته در مورد کاهش وقایع دریافت کرد دریافت کرد که در آن اظهار داشت:

“درس روشن از سال 2008 این است که آماده سازی اولیه مهم برای مهار طوفان است و در موقعیتی برای ادامه رشد بلند مدت ظاهر می شود …

ما در حال ارزیابی مجدد سرعت برنامه های سرمایه گذاری خود برای باقی مانده از سال 2020 هستیم. این کار با نگاهی جدی تر به سرعت استخدام برای بقیه سال آغاز می شود.

… ما به سرمایه گذاری خود ادامه می دهیم ، اما تمرکز و سرعت سرمایه گذاری هایمان را در مناطقی مانند مراکز داده و ماشین آلات ، و بازاریابی و مسافرتهای اساسی غیر تجاری مجدداً ارزیابی خواهیم کرد. “

اعلامیه ساندر هفته گذشته تأکید می کند که Google در مناطقی که کاربران و مشاغل همچنان به پشتیبانی Google برای رشد و موفقیت خود نیاز دارند ، کاهش نمی یابد.

مقاله پیشنهادی  گوگل سایت کوتاه منابع بازاریابی تعطیلات را راه اندازی می کند

بنابراین نتیجه می گیرد که کاهش بودجه بازاریابی ممکن است در پشتیبانی از مشتریان و مشاغل فعلی تأثیر نگذارد.

رکود تبلیغات مسافرتی ممکن است بر درآمد خود تأثیر بگذارد

طبق توئیتی از یک بازاریاب جستجوگر که با تبلیغات مسافرتی آشنا است ، سقوط تبلیغات مرتبط با سفر ممکن است یکی از چندین عامل موثر در افزایش منفی درآمدها باشد.

گزارش شده است که سهام Google در معاملات پس از ساعت 2 درصد کاهش می یابد: