یک URL یا چند؟

سوال امروز Ask a SEO از تیفانی در نیویورک ارائه شده است. او می پرسد:

از دیدگاه SEO ، کدام یک بهتر است ، طراحی تک صفحه در مقابل طراحی چند صفحه ای؟ به عنوان مثال ، در یک صفحه محصول ، مشخصات پشتیبانی باید به زبانه های مختلف با URL های مشخص در زیر صفحه محصول جدا شود یا باید در یک صفحه ترکیب شوند؟ “

سوال عالی! از آنجا که من از وضعیت خاص یا وب سایت شما اطلاع ندارم ، به طور کلی پاسخ خواهم داد.

پاسخ آسان یک صفحه واحد برای اطلاعات است.

این امر یافتن مطالب را برای Google آسان تر می کند و نگرانی شما از نظر I.T کمتر است.

با این حال ، این پاسخ به شرایط شما نیز بستگی دارد.

من یک مشتری دارم که هزاران بررسی محصول در چندین صفحه در صفحات آنها دارد.

این بازبینی ها شامل تصاویر بارگذاری شده توسط مشتریان و گاهی فیلم ها است.

مقاله پیشنهادی  جستجوی تصویر بهترین روشها و تغییرات در طول سال ها

این بررسی ها صفحه را سنگین می کنند و وقتی صفحه بندی می کنیم بودجه خزیدن را از بین می برد.

برای آنها ، من توصیه کردم که همه چیز را تقسیم کنید و نتیجه داد.

اما این مختص وضعیت آنها بود و برای همه مناسب نیست.

چگونه تشخیص دهیم که کدام روش برای شما مناسب است

یک تمرین که می توانید انجام دهید این است که انواع مختلف ، پوشه ها و URL های جایگزین مورد نیاز خود را لیست کنید.

حال از خود بپرسید که چرا هر نوع یک URL ، پوشه یا پارامتر منحصر به فرد سزاوار یا شایسته آن نیست.

به هر ارزش ذاتی انجام این کار فکر کنید. برای مثال:

 • آیا این محصول حجم گسترده جستجو برای بررسی دارد؟ سپس یک صفحه بررسی بهترین تجربه برای خریدار است.
 • آیا URL ، پوشه یا نوع اختصاصی تجربه بهتری برای کاربر نهایی است؟ در مورد حجم جستجوی سنگین تری برای اندازه ، رنگ یا ماده خاصی فکر کنید. این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • تنوع رنگ
  • اندازه ها
  • بررسی ها
  • مشخصات
  • مقایسه ها

قاعده کلی من این است که اگر یک تجربه منحصر به فرد ارزش داشته باشد و تفاوت کافی با صفحه محصول داشته باشد ، می توانیم URL جدید ایجاد کنیم.

اگر صفحه محصول خود بهترین تجربه است ، ما آن را به عنوان یک URL واحد نگه می داریم.

اگر ما از پارامترها ، پوشه ها و URL های منحصر به فرد استفاده می کنیم ، مهم است که ساختار سایت و سیگنال های موتور جستجو را بررسی کنید. این شامل موارد زیر است:

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

همچنین می خواهید نتایج جستجوی Google و حساب خود را در Search Console بررسی کنید که آیا نمایه سازی آن زیاد نیست.

مقاله پیشنهادی  محتوای همیشه سبز چیست و چرا باید مراقبت کنید؟

اگر همه این صفحات و نسخه های اضافی شروع به خوردن بودجه خزیدن شما کنند ، در آینده نزدیک می توانید یک مشکل بزرگ داشته باشید.

یک URL به طور معمول بهتر است. فضای خطای کمتری وجود دارد و نگهداری آن آسان تر است.

اما این همیشه به این معنی نیست که تنها راه درست برای انجام آن است.

امیدوارم کمک کند!


یادداشت ویراستار: سئو بخواهید یک ستون مشاوره در زمینه SEO هفتگی است که توسط برخی از برترین کارشناسان صنعت SEO که توسط Search Engine Journal انتخاب شده اند ، نوشته شده است. در مورد سئو سالی دارید؟ فرم ما را پر کنید ممکن است پاسخ خود را در پست بعدی # AskanSEO مشاهده کنید!

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید


منابع بیشتر: