چگونه می توان از مارک تجاری خود در دنیایی غیرقابل پیش بینی محافظت کرد [Webinar]

آشکار شدن وقایع جهانی و تغییر در اقتصاد نشان می دهد استراتژی بازاریابی شما ممکن است نیاز به چهره داشته باشد.

وقت آن است که استراتژی های جدید بازاریابی را برای محافظت از مشاغل خود بیابید.

نگاه سخت به بازاریابی جستجوی شما می تواند کمک کند.

در وب سایت بعدی مجله موتور جستجو بپیوندید چهارشنبه 22 فروردین در 2 پ.م. ET به عنوان پت راینهارت ، VP از استراتژی های دیجیتال در هادی ، نکاتی درباره نحوه بهینه سازی و بهترین آینده بازاریابی جستجوی شما به اشتراک می گذارد.

مقاله پیشنهادی  راه اندازی مجدد حساب های تأیید شده در Twitter

در این ارائه ،

  • کشف کنید که چگونه از بهترین شیوه های SEO برای محافظت از نام تجاری خود استفاده کنید.
  • تعیین کنید که کدام مسیرهای جدید در SEO منجر به یک تجارت مقاوم تر می شود.
  • برای محافظت از حضور دیجیتال خود ، تاکتیک های جدید را بیاموزید.

در حالی که ما ممکن است قادر به پیش بینی تغییرات سریع بازار نباشیم ، می توانیم با تحولات زیرکانه و متناسب با آن تحولات سازگار شویم ، سویی رو به جلو که بهترین موقعیت را برای شرکت شما برای به چالش کشیدن محیط های تجاری در سال 2020 و بعد از آن دارد.

مقاله پیشنهادی  Google بررسیهای منفی و رتبه بندی ها را توضیح می دهد

بعد از ارائه جلسه یک جلسه پرسش و پاسخ زنده برگزار می کنم.

به زودی میبینمت!

ثبت نام