مبانی پیوند محتوا: چه کسی ، چه چیزی ، کجا ، چه زمانی ، چرا و چگونه از طریقalexanderkesler

آیا پیوند محتوا برای شما مناسب است؟ با اصول سندیکا در محتوا ، اینکه چه چیزی برای چه چیزی مناسب است و چه کاری مناسب نیست ، و برخی نکات برای شروع کار را یاد بگیرید.

پست مبانی پیوند محتوا: چه کسی ، چه چیزی ، کجا ، کی ، چرا و چگونه از طریقalexanderkesler اولین بار در مجله موتور جستجو ظاهر شد.

مقاله پیشنهادی  Googlebot شروع به خزیدن سایتها از طریق HTTP / 2 می کند