فیس بوک ابزار جدیدی برای سرپرستان گروه دارد

سرپرستان گروه های فیس بوک می توانند از ابزارهای جدیدی برای مدیریت جوامع خود ، تعدیل مکالمات و یادگیری کمی بیشتر در مورد اعضای خود استفاده کنند.

فیس بوک می گوید اکنون بیش از 70 میلیون مدیر و ناظر فعال گروه هایی را در سراسر جهان اداره می کنند.

در اینجا ابزارهای جدیدی وجود دارد که فیس بوک برای کمک به مدیران در انجام کار خود با کارآیی بیشتر به کار گرفته است.

خانه مدیر

اکنون یک روش ساده و شهودی برای دستیابی به همه ابزارها ، تنظیمات و ویژگی هایی وجود دارد که سرپرستان برای مدیریت یک گروه فیس بوک نیاز دارند.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

Admin Home یک مقصد جدید با یک توقف برای مدیران است که در آن می توانند:

  • آنچه را که باید در میان پستها ، اعضا و نظرات گزارش شده مورد توجه قرار گیرد ، مشاهده کنید.
  • ابزارهای کلیدی را از طریق طرح واضح تر و مرتب شده پیدا کنید که نشان می دهد چه چیزی در هر دسته موجود است.
  • به ویژگی های جدیدی که در آینده ارائه می شوند دسترسی پیدا کنید.
مقاله پیشنهادی  Google بهترین تمرینات هرس محتوا را توضیح می دهد

دستیار مدیر

Admin Assist ابزاری جدید برای کمک به تعدیل مکالمات و درگیری های احتمالی است.

به مدیران اجازه می دهد معیارهایی را برای تعدیل خودکار پست ها و نظرات تعیین کنند.

با استفاده از این تنظیمات جدید ، سرپرستان می توانند:

  • مشارکت گروه را بر اساس گزینه های مختلف ، از جمله مدت زمانی که کاربر دارای حساب کاربری فیس بوک است یا مدت زمان عضویت در گروه ، محدود کنید.
  • با رد کردن پست ها و نظرات با پیوندهای خاص ، با ارائه بازخورد برای نویسنده که به آنها دلیل رد مطالب را ارائه می دهد ، محتوای تبلیغاتی را کاهش دهید.
  • از معیارهای پیشنهادی فیس بوک برای کمک به دفاع از گروه در برابر هرزنامه ، حفظ بحث های مثبت و حل تعارضات درون گروه استفاده کنید.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

در یک ویدیو می توانید ببینید که همه کارها مشابه برنامه میانبرها در آیفون های اپل است:

سرپرستان می توانند معیارها را در Admin Assist مرور کنند ، اضافه کنند و ویرایش کنند تا نیازهای گروه خود را برآورده کنند.

سرپرستان این گزینه را دارند که اقدامات خاص «دستیار مدیر» را واگرد کنند ، یا با گذشت زمان معیارها را تغییر داده و اصلاح کنند.

فیس بوک در حال آزمایش نوع جدیدی از هشدار تعدیل ، تحت عنوان “هشدارهای درگیری” است که با استفاده از هوش مصنوعی مکالمات بحث برانگیز یا ناسالم را در این گروه تشخیص می دهد.

فیس بوک ابزار جدیدی برای سرپرستان گروه دارد

سرپرستان هشدارهای تعارض را به عنوان اعلان دریافت می کنند ، که به آنها امکان می دهد در اسرع وقت اقدام کنند.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

در شرایطی که به جای حذف پست ها یا نظرات ، ممکن است به کند کردن مکالمه کمک کند ، مدیران می توانند محدودیت های موقت تعیین کنند.

به عنوان مثال ، سرپرستان می توانند بطور موقت تعداد اعضای گروه خاص را که می توانند نظر دهند ، به طور موقت محدود کنند و تعداد اظهارنظرهای مربوط به برخی از پستها را کنترل کنند.

فیس بوک ابزار جدیدی برای سرپرستان گروه دارد

خلاصه اعضا

فیس بوک در حال معرفی ویژگی خلاصه عضو جدید است که به مدیران اجازه می دهد خلاصه ای از فعالیت هر یک از اعضا در گروه را مشاهده کنند.

خلاصه عضو می تواند شامل اطلاعاتی از قبیل تعداد دفعات ارسال و اظهارنظر توسط یک عضو یا هنگامی که پست ها را در گروه حذف یا نادیده گرفته شده است باشد.

فیس بوک ابزارهای جدیدی برای سرپرستان گروه دارد

درخواست تجدید نظر

یک ابزار جدید به مدیران اجازه می دهد تا تعارضات بین یکدیگر را برطرف کنند.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

سرپرستان گروه فیس بوک اکنون می توانند به دلیل محتوایی که آنها یا سایر سرپرستان ارسال کرده اند یا از طرف اعضا تأیید شده اند و همچنین محتوای اعضا ، از تخلفات تجدیدنظر کنند.

درخواست های تجدیدنظر توسط فیس بوک بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که تصمیم درستی گرفته شده است

قوانین گروه را برچسب بزنید

سرپرستان و ناظران گروه ها اکنون می توانند قوانین گروه را در نظرات و پست ها برچسب گذاری کنند ، این امر اشتراک و اجرای قوانین را آسان می کند.

همچنین اعضا می توانند هنگام ارسال پست ها و نظرات به سرپرستان ، قوانین خاص گروه را برچسب گذاری کنند.

منبع: اتاق خبر فیس بوک