فروشندگان Google اجازه می دهد اطلاعات مربوط به محصولات را در نتایج جستجو سفارشی کنند

خرده فروشان روشهای جدیدی برای کنترل نحوه نمایش محصولاتشان در نتایج جستجوی Google از طریق استفاده از ربات های متا تگ و یک ویژگی HTML دارند.

این روش های جدید برای نشانه گذاری صفحات محصول به خرده فروشان این امکان را می دهد که قطعات قطعه جستجو را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنند.

خرده فروشان از قبل می توانند از نشانه گذاری schema.org یا Google Merchant Center استفاده کنند تا چگونگی نمایش محصولاتشان را در نتایج جستجو مشخص کنند.

با این حال ، Google ممکن است تصمیم به نمایش محتوای درون صفحه ای را که از طریق خزیدن به طور منظم پیدا می کند ، نشان دهد.

به همین دلیل ممکن است برخی از خرده فروشان کنترل بیشتری بر نحوه ظاهر شدن اطلاعات مربوط به محصولاتشان بخواهند.

در اینجا روش هایی وجود دارد که خرده فروشان کنترل را برای محدود کردن نمایش محصولات و داده های محصول در Google انجام می دهند.

مقاله پیشنهادی  تأثیرات ارگانیک بر صنعت خرده فروشی

نمایش بدون قطعه برای محصولات

خرده فروشان اکنون می توانند از متا تگ های “nosnippet” در صفحات محصول استفاده کنند.

این مانع از نمایش هر قطعه برای صفحه در نتایج جستجو می شود

با استفاده از برچسب ، همه متن های نوشتاری ، تصویر و غنی برای صفحه در Google حذف می شود. این اساساً صفحه را از هر تجربه لیست رایگان حذف می کند.

در اینجا مقایسه ای که صفحه محصول در Google بدون برچسب و با برچسب به نظر می رسد وجود دارد.

فروشندگان Google اجازه می دهد تا اطلاعات محصول را در نتایج جستجو سفارشی کنند

حداکثر طول قطعه را مشخص کنید

خرده فروشان می توانند حداکثر طول قطعه قطعه را با کاراکتر “حداکثر قطعه:”[number]”ربات های متا تگ.

اگر داده های ساختاری بیش از حداکثر طول قطعه باشد ، صفحه از هر تجربه لیست رایگان حذف می شود.

مثال زیر را مشاهده کنید:

فروشندگان Google اجازه می دهد تا اطلاعات محصول را در نتایج جستجو سفارشی کنند

حداکثر اندازه تصویر را تنظیم کنید

خرده فروشان می توانند تصویر محصول مورد نظر را در قطعه های خود با “پیش نمایش حداکثر تصویر” سفارشی کنند:[setting]”روبات های متا تگ.

این برچسب متا اجازه می دهد تا خرده فروشان حداکثر اندازه پیش نمایش تصویر را برای تصاویر در صفحه نشان دهند ، یا از “هیچ” ، “استاندارد” یا “بزرگ” استفاده کنند.

در اینجا مثالی وجود دارد:

فروشندگان Google اجازه می دهد اطلاعات محصول را در نتایج جستجو سفارشی کنند

از نمایش محتوای خاص در یک قطعه از محتوای خاص جلوگیری کنید

خرده فروشان با استفاده از ویژگی “data-nosnippet” می توانند بخشی از محتوا را مشخص کنند که نباید در یک قطعه جستجو گنجانده شود.

توجه داشته باشید که اگر این ویژگی برای اطلاعات مربوط به قیمت ، در دسترس بودن ، رتبه بندی یا تصویر محصول اعمال شود ، صفحه را از هرگونه تجربه لیست رایگان حذف می کند.

فروشندگان Google اجازه می دهد تا اطلاعات محصول را در نتایج جستجو سفارشی کنند

اطلاعات اضافی

سازوکارهای جدید امتناع Google برای خرده فروشان با صفحات صفحات معمولی معرفی شده در سال گذشته مطابقت دارد.

این بخشنامه ها درباره اطلاعات عرضه شده از طریق نشانه گذاری schema.org یا داده های محصول ارسال شده از طریق Google Merchant Center اعمال نمی شوند.

قبل از اعمال هر یک از این تنظیمات ، خرده فروشان باید قبل از فعال شدن دستورالعملهای انتخاب کردن ، ابتدا هرگونه نشانه schema.org را حذف کنند.

مرکز بازرگانان Google مکانیسم های خاص خود را برای عدم امتناع محصولات در Google ارائه می دهد.

گوگل می گوید محدودیت های نمایش روی رتبه صفحات نتایج جستجو تأثیر نمی گذارد.

اگرچه به نمایش گذاشتن داده های خاص ممکن است مانع از نمایش محصول با نتایج غنی و نتایج دیگر محصولات در Google شود.

این گزینه ها اکنون برای خرده فروشان در سراسر جهان در دسترس است.

منبع: Google