سئو محلی و بهینه سازی کسب و کار من در Google با آماندا جردن [Podcast]

لورن و آماندا در جستجوی محلی به موضوعات بسیار کمی از جمله:

  • Google My Business در یک سال گذشته چگونه تغییر کرده است؟
  • برخی از فرصت های از دست رفته در GMB چیست؟
  • ارتباط بین محتوای سایت و قابلیت مشاهده GMB چگونه کار می کند؟
  • چگونه یک آجر و ملات می تواند به طور موثر ترافیک پا را به جستجوهای Google پیگیری کند؟
  • برای جمع آوری کلیک کنید ، آیا این KPI جستجوی محلی است؟
  • توصیه هایی برای ساده سازی گواهینامه GMB.
مقاله پیشنهادی  توییتر می گوید کاربران بیشتری قبل از بازتوییت مجدد روی پیوندها کلیک می کنند

جستجوی محلی:

  • نکاتی برای بهینه سازی صفحه مکان؟
  • با SEO محلی در سایت از چه چیزهایی جلوگیری کنید؟
  • آیا محتوای متخصص بومی سازی شده م effectiveثر و قابل توسعه است؟