رتبه بندی های کیفیت جستجوی Google به طور مستقیم بر رتبه بندی های نفوذ تأثیر نمی گذارد

گوگل توضیحاتی راجع به نحوه ارزیابی تغییرات در رتبه بندی جستجو در داخل قبل از ارسال به کاربران ، منتشر کرد.

دنی سالیوان ، رابط عمومی جستجوی Google ، به نقش رأی دهندگان با کیفیت جستجو و چگونگی ترکیب ارزیابی های آنها در به روز رسانی های الگوریتم می پردازد.

هزاران تغییر در الگوریتم های جستجوی Google هر ساله انجام می شود ، و همه آنها فرایندی را طی می کنند تا مشخص کنند که آیا آنها برای جستجوگران در سراسر جهان مفید خواهند بود یا خیر.

در اینجا روش هایی وجود دارد که از بازخوردها از ردهنده های کیفیت و افراد عادی در به روزرسانی های الگوریتم استفاده می شود.

پژوهش

تیم تحقیقاتی Google با مردم در سراسر جهان مذاکره می کنند تا درک کنند که چگونه جستجو می تواند مفیدتر باشد:

“ما از مردم دعوت می کنیم تا در مورد تکرارهای مختلف پروژه های خود بازخورد خود را انجام دهند و تحقیقات میدانی را انجام می دهیم تا درک کنیم که چگونه افراد در جوامع مختلف به صورت آنلاین به اطلاعات دسترسی پیدا می کنند.”

در نهایت ، مأموریت Google این است که اطلاعات را به صورت جهانی در دسترس و مفید قرار دهد ، و این تعهد را دارد که در جهت دستیابی به این هدف به همه کاربران خدمت کند.

مقاله پیشنهادی  YouTube پس از تغییر به هوش مصنوعی ، دو برابر تعداد ویدیوها را حذف کرد

جستجوگرهای کیفیت جستجو

Google دستورالعملهای دقیقتر را در دسترس عموم قرار داده است كه چگونگی قصد الگوریتم های آن برای محتوی سطح را توصیف می كند.

دستورالعمل ها بیش از 160 صفحه طول دارند ، اما اگر قرار بود به یک عبارت کوچک شود ، سالیوان آن را به این صورت قرار می دهد:

“… ما می خواهیم بگوییم که جستجو برای برگرداندن نتایج مرتبط از معتبرترین منابع موجود طراحی شده است.”

بسیاری از سیگنال ها توسط الگوریتم های Google به صورت خودکار جمع می شوند. اما وقتی صحبت از سیگنال هایی مانند ارتباط و قابلیت اطمینان می شود ، این افراد به قضاوت انسان احتیاج دارند.

Google دارای گروهی از بیش از 10،000 نفر در سراسر جهان است که به آنها “رده بندی کیفیت جستجو” گفته می شود.

مقاله پیشنهادی  به کلاس کارشناسی ارشد eSummit PPC امی بیشاپ بپیوندید

رتبه بندی کنندگان به Google کمک می کنند تا ارزیابی کند که افراد چگونه نتایج جستجو را تجربه می کنند.

رتبه بندی ها بر اساس دستورالعمل های Google ارائه می شوند و به منظور نشان دادن کاربران واقعی و نیازهای اطلاعاتی احتمالی آنها ارائه شده است.

رأی دهندگان با کیفیت جستجو قبل از شروع بازخورد ، بر اساس دستورالعمل های دقیق Google مورد مطالعه و آزمایش قرار می گیرند.

چگونه عملکرد سنج های جستجوگر کار می کنند

Google به گروهی از رأی دهندگان مجموعه ای از پرس و جوها را اختصاص می دهد ، و آنها دو نسخه از صفحات نتایج را برای آن جستجوها نشان می دهند.

تبلیغات

ادامه خواندن در زیر

یک مجموعه نتایج از نسخه فعلی Google است و مجموعه دیگر مربوط به پیشرفتی است که در نظر داریم.

هر صفحه ای که در نتایج ظاهر می شود ، براساس دستورالعمل های نشانگر ، در برابر پرس و جو ارزیابی می شود.

برای ارزیابی مواردی مانند تخصص ، تأیید اعتبار و اعتماد به نفس – که بعضاً به عنوان “E-A-T” خوانده می شود – از متقاضیان خواسته می شود تا تحقیقات معتبر خود را در مورد این منابع انجام دهند.

مقاله پیشنهادی  Google به اشتراک می گذارد که چگونه Noindex Meta Tag می تواند باعث بروز مشکلات شود

هنگامی که رتبه دهندگان این تحقیق را انجام دادند ، آنها برای هر صفحه رتبه بندی کیفیت ارائه می دهند

رتبه بندی ها مستقیماً برای رتبه بندی استفاده نمی شوند

سالیوان اظهار داشت:

“توجه به این نکته مهم است که این رتبه بندی به طور مستقیم بر نحوه رتبه بندی این صفحه یا سایت در جستجو تأثیر نمی گذارد. هیچ کس تصمیم نمی گیرد که هر منبع داده شده “معتبر” یا “قابل اعتماد” باشد. به طور خاص ، به صفحات رتبه بندی اختصاص نمی یابد به عنوان راهی برای تعیین چگونگی رتبه بندی آنها. “

رتبه بندی های کیفیت جستجو نقطه ای از داده ها است که به Google کمک می کند تا به درستی سیستم های خود را برای ارائه مطالب عالی که مطابق با دستورالعمل های آن است ، انجام دهد.

تبلیغات

ادامه خواندن در زیر

برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Google مراجعه کنید.