دسته بندی های خاص ممنوعیت Google برای تبلیغات اشتغال ، مسکن و اعتبار

Google Ads اعلام کرد که این هفته خط مشی های تبلیغاتی خود را به روز می کنند ، خصوصاً مربوط به اشتغال ، مسکن و اعتبار. در حالی که این اطلاعیه با جزئیات کاملاً مشخص کوتاه است ، در اینجا چیزهای اولیه ای که می دانیم ارائه می شود.

دسته های تحت تأثیر

با استناد به خط مشی های تبلیغاتی که قبلاً وجود دارد و هدفگذاری و محروم کردن آنها بر اساس دسته بندی های حساس منع شده است ، Google اکنون دسته های زیر را به این لیست اضافه می کند. این امر روی تبلیغ کنندگان در بخش های مسکن ، اشتغال و اعتبار تأثیر می گذارد:

 • جنسیت
 • سن
 • وضعیت والدین
 • وضعیت تأهل
 • کد پستی
مقاله پیشنهادی  وردپرس 5.5 XML جزئیات نقشه سایت ظهور می کند

دسته های موجود که قبلاً در سطح جهانی از هدف گیری منع نشده اند شامل هستند (اما فقط به آنها محدود نمی شوند):

 • دین
 • قومیت
 • پیمان
 • گرایش جنسی
 • مشکلات شخصی

در این اطلاعیه به سادگی اعلام شده است که “بر انواع خاصی از تبلیغات” تأثیر می گذارد ، اما هیچ جزئیاتی در این مورد ذکر نشده است.

زمان تغییر سیاست

این تغییر “در اسرع وقت” در ایالات متحده و کانادا اجرا خواهد شد و تعهد به اجرای کامل تا پایان سال خواهد داشت.

Google ادامه می دهد که این تغییرات با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده (H.U.D.) مدتی در حال توسعه بوده است.

مقاله پیشنهادی  Google Chrome برای شروع هشدار به کاربران درباره فرم های ناامن

آنها همچنین در تلاشند اطلاعاتی راجع به شیوه های منصفانه مسکن به تبلیغ کنندگان ارائه دهند تا به آنها اطمینان دهند که از دسترسی به فرصت های مسکن حمایت می کنند.

Google اولین نیست

این تغییر احتمالاً برای تبلیغ کنندگان مسکن ، اشتغال و اعتبار تعجب آور نیست. فیس بوک کمی بیش از یک سال پیش ، هنگامی که هدفگذاری تبلیغات آنها برای بخش مالی تغییر یافت ، سیاستهای مشابهی را ایجاد کرد.

قوانین جدید آنها به معنای مسکن ، اشتغال و تبلیغات مرتبط با اعتبار است که دیگر نمی تواند برای سن ، نژاد یا جنسیت اهداف را هدف قرار دهد.

این امر از طریق شهرک هایی با NFHA ، ACLU ، CWA و چند مورد دیگر بوجود آمده است و به طور مشخص شامل موارد زیر است:

 • تبلیغات مسکن ، اشتغال یا اعتباری دیگر نمی توانند با توجه به سن ، جنسیت یا کد پستی مورد هدف قرار گیرند
 • تبلیغ کنندگانی که این سرویس ها را ارائه می دهند ، از دسته های هدفگذاری محدودی برای استفاده برخوردار خواهند بود
 • فیس بوک ابزاری را ایجاد می کند که به کاربران امکان می دهد همه تبلیغات مسکن فعلی را در ایالات متحده جستجو و مشاهده کنند

Google یادداشت می کند که اطلاعات اضافی در هفته های آینده وجود دارد. ما به محض دسترسی به روز می شویم.