جان مولر گوگل: “جستجو یک علم نیست” از طریقMattGSouthern

جان مولر Google به SEO توصیه می کند که به عنوان یک علم دقیق با روشی مطلق یا نادرست در انجام کارها ، به رتبه بندی جستجو نپردازند.

The post John Mueller Google: “جستجو یک علم نیست” از طریقMattGSouthern برای اولین بار در ژورنال موتور جستجو ظاهر شد.

مقاله پیشنهادی  7 نکته برای بهبود نمرات حیاتی وب اصلی و علائم تجربه صفحه