از URL YouTube خود راضی نیستید؟ در اینجا نحوه تغییر آن آورده شده است

YouTube پس از رسیدن به مجموعه متوسط ​​شرایط لازم ، به کانالها امکان تنظیم URL اختصاصی را می دهد.

اگر مدتی کانال خود را داشته باشید ، به احتمال زیاد واجد شرایط داشتن URL سفارشی خاص خود است و در چند مرحله ساده می توانید ادعا کنید.

یا اگر URL سفارشی تنظیم کرده اید و می خواهید آن را تغییر دهید ، راهی آسان برای حذف آدرس موجود و ادعای آدرس جدید وجود دارد.

کانال های YouTube هرگز با URL های خود دائمی گیر نمی کنند. با این حال همیشه اینطور نبود. سالهاست که YouTube پس از انتخاب یک URL سفارشی به کانال ها اجازه ایجاد تغییر نمی دهد.

اکنون ، کانال ها می توانند URL خود را تا سه بار در سال تغییر دهند. و روند هر بار یکسان است.

این مقاله هم نحوه انتخاب یک URL سفارشی را برای اولین بار و هم نحوه تغییر یک URL سفارشی که در حال حاضر در آن موجود است را پوشش می دهد.

ابتدا ، بیایید به شرایط واجد شرایط بودن نگاهی بیندازیم.

مقاله پیشنهادی  واقعاً چقدر خطرناک است که تاریخ مقاله خود را برای سئو تغییر دهید؟

الزامات واجد شرایط بودن URL سفارشی YouTube

برای ایجاد یک URL سفارشی برای کانال YouTube خود ، حساب شما باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • 100 مشترک یا بیشتر داشته باشید.
  • حداقل 30 روز سن داشته باشید.
  • یک عکس پروفایل بارگذاری شده داشته باشید.
  • تصویر بنر را بارگذاری کرده اید.

طبق هر برآورد ، اینها الزامات متوسطی هستند ، اما از تنظیم سریع URLهای سفارشی کانالهای جدید جلوگیری می کنند.

اگر به اینجا آمده اید و به دنبال راهی برای ایجاد URL برای یک کانال هستید که ساعتی قبل راه اندازی شده است ، این امکان وجود ندارد.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

حداقل 30 روز صبر کنید ، 100 مشترک یا بیشتر را جمع کنید و سپس به مراحل بخش بعدی بروید.

با این وجود ، یک نکته مهم در تنظیم URL های سفارشی وجود دارد که این نبودن ها هستند به صورت کامل سفارشی.

هنگام گذراندن مراحل انتخاب URL ، YouTube چندین گزینه موجود را بر اساس این موارد پیشنهاد می کند:

  • نمایش نام
  • نام کاربری YouTube
  • URL های بیهوده فعلی
  • نام وب سایت پیوند داده شده
مقاله پیشنهادی  YouTube با 5 به روزرسانی تجربه موبایل را بهبود می بخشد

احتمالاً YouTube این کار را برای جلوگیری از غیر قابل تشخیص بودن URL ها از کانال هایی که به آن تعلق دارند ، انجام می دهد.

می توانید پیشنهادات YouTube را با تنظیم نام نمایشی خود بر روی چیزی که دوست دارید URL شما باشد تنظیم کنید.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

نحوه تنظیم URL کانال YouTube سفارشی

برای تنظیم یک URL سفارشی برای کانال YouTube خود ، با ورود به سیستم YouTube Studio شروع کنید.

از فهرست پیمایش سمت چپ را انتخاب کنید سفارشی سازی، و سپس انتخاب کنید اطلاعات پایه.

تحت آدرس کانال عنوان گزینه ای را انتخاب کنید برای کانال خود یک URL اختصاصی تنظیم کنید.

جعبه ای باز می شود که در آنجا URL سفارشی YouTube را که براساس جزئیات کانال شما پیشنهاد می شود ، خواهید دید.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

به شما امکان افزودن حروف یا اعداد اضافی برای شخصی سازی بیشتر URL داده خواهد شد.

مقاله پیشنهادی  آیا شرکت شما به سطح سئو سازمانی رسیده است؟ چگونه بدانیم

از URL YouTube خود راضی نیستید؟ در اینجا & # 8217؛ s چگونه می توانید تغییر دهید content / uploads / 2014/11 / ab49eda5-b5f1-4a83-beff-dbf36e258294-60061926a0ac1.jpeg 1284w ، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/ab49eda5-b5f1-4a -dbf36e258294-60061926a0ac1-480x202.jpeg 480w، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/ab49eda5-b5f1-4a83-beff-dbf36e258294-6006196a6806196a6806196a6806196/7006196 /cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/ab49eda5-b5f1-4a83-beff-dbf36e258294-60061926a0ac1-768x324.jpeg 768w ، https://cdn.searchenginejont.com/ 2014/11 / ab49eda5-b5f1-4a83-beff-dbf36e258294-60061926a0ac1-1024x431.jpeg 1024w

کلیک تایید و تمام شدی

از URL YouTube خود راضی نیستید؟ در اینجا & # 8217؛ چگونه می توانید تغییر دهید content / uploads / 2014/11 / d9109e85-6013-4123-94ef-c800670d6b8c-60061928c239e.jpeg 1220w ، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/d9109e85-60ef-4134 -c800670d6b8c-60061928c239e-480x265.jpeg 480w، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/d9109e85-6013-4123-94ef-c800670d6b8c280b680b6c8806-600b8c8806-600b8c8806-600b8c8806/6008806/6808-600b/bb/cc0000-bbcb-bbcb-bb5c5fb.c1fb9fb0fb0fb0fb9aaaaaa: /cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/d9109e85-6013-4123-94ef-c800670d6b8c-60061928c239e-768x424.jpeg 768w ، https://cdn.searchenginejont.com/ 2014/11 / d9109e85-6013-4123-94ef-c800670d6b8c-60061928c239e-1024x565.jpeg 1024w

نحوه تغییر یک URL سفارشی YouTube

کانال های YouTube می توانند URL سفارشی خود را حداکثر 3 بار در سال تغییر دهند.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

برای تغییر URL کانال YouTube خود ، با ورود به YouTube Studio شروع کنید.

از فهرست پیمایش سمت چپ را انتخاب کنید سفارشی سازی، و سپس انتخاب کنید اطلاعات پایه.

در زیر URL سفارشی فعلی خود کلیک کنید حذف.

از URL YouTube خود راضی نیستید؟ در اینجا & # 8217؛ چگونه می توانید تغییر دهید content / uploads / 2014/11 / e0fdf4c0-5d9f-4696-9787-f8e352427034-6006192ad1bed.jpeg 1253w ، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/e0fdf9f4-000-58 -f8e352427034-6006192ad1bed-480x173.jpeg 480w ، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/e0fdf4c0-5d9f-4696-9787-f8e3524270x-2804806-6006192-6006192-6006192-6006192-6006192-7006806/6006192/6006196 /cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/e0fdf4c0-5d9f-4696-9787-f8e352427034-6006192ad1bed-768x277.jpeg 768w ، https://cdn.searchenginejont.com/ 2014/11 / e0fdf4c0-5d9f-4696-9787-f8e352427034-6006192ad1bed-1024x369.jpeg 1024w

زیر در باره، روی URL سفارشی خود کلیک کنید.

از URL YouTube خود راضی نیستید؟ در اینجا & # 8217؛ چگونه می توانید تغییر دهید content / uploads / 2014/11 / 7a21ce6e-be0d-48ab-ae3d-5d67a2c090bb-60061931262b9.jpeg 1286w ، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/7a21ce6ab-be0db/6.0-b0db0e-be0bb-600 -5d67a2c090bb-60061931262b9-480x511.jpeg 480w، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/7a21ce6e-be0d-48ab-ae3d-5d67a2c06bb7bbbb0bb0b0b0b0b9b9bb09bb9b9bb09bb0b07b9bb09bbb09bbb09bbb09bb9bb09bb09bb9b9bb09bb09bb9bb09bb07b9bb09bbb09bbb09bbb9809fb9a07b07b07b09bb09bb09b9b9b9b9b9b9b9b9b9b9b8v1v09v8) /cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/7a21ce6e-be0d-48ab-ae3d-5d67a2c090bb-60061931262b9-768x818.jpeg 768w ، https://cdn.seentwengload-news 2014/11 / 7a21ce6e-be0d-48ab-ae3d-5d67a2c090bb-60061931262b9-1024x1090.jpeg 1024w

کلیک برداشتن، و سپس کلیک کنید برداشتن دوباره تأیید کنید که می خواهید URL خود را حذف کنید.

از URL YouTube خود راضی نیستید؟ در اینجا & # 8217؛ چگونه می توانید تغییر دهید content / uploads / 2014/11 / 59b742b8-31b6-4b69-addf-f21c22bd100e-6006193434a59.jpeg 1038w، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/59b742b8-31b6-4 -f21c22bd100e-6006193434a59-480x276.jpeg 480w ، https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/59b742b8-31b6-4b69-addf-f21c22bd100e-6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/6006196/480w/bb500b-bbbbbbbbb0e1fb0fb0fb0fb0fb0bbb0bbbb0bbbb0bbbb0bbbb0e4 /cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2014/11/59b742b8-31b6-4b69-addf-f21c22bd100e-6006193434aa59-768x442.jpeg 768w، https://cdn.searchenginejont.com/ 2014/11 / 59b742b8-31b6-4b69-addf-f21c22bd100e-6006193434a59-1024x589.jpeg 1024w

توجه داشته باشید که ممکن است بلافاصله پس از حذف یک آدرس قدیمی ، نتوانید یک URL سفارشی تنظیم کنید. YouTube می گوید ممکن است چند روز طول بکشد تا URL قبلی غیرفعال شود.

تبلیغات

ادامه مطلب را در زیر بخوانید

پس از حذف نشانی وب ، می توانید با دنبال کردن همان مراحلی که بار اول طی کرده اید ، آدرس دیگری را نیز ادعا کنید.