ابزار آزمایش نتایج غنی Google پشتیبانی از نشانه گذاری “مقاله”

صاحبان سایت هم اکنون می توانند از ابزار آزمایش نتایج غنی Google استفاده کنند تا نشانه گذاری داده های ساخت یافته “مقاله” خود را تأیید کند.

از داده های ساختار یافته ی مقاله می توان برای نشانه گذاری صفحات مقاله ، وبلاگ و ورزش استفاده کرد.

مقاله پیشنهادی  مجله موتور جستجو در حال استخدام یک ویرایشگر مدیر است

افزودن داده های ساخت یافته در مقاله می تواند ظاهر صفحه را در نتایج جستجو تقویت کند.

از ویژگی های پیشرفته می توان به قرار دادن در چرخ فلک داستان برتر ، چرخ فلک میزبان و داستان های تصویری اشاره کرد

همچنین نشانه گذاری می تواند ویژگی های نتیجه غنی مانند متن عنوان و تصاویر با اندازه بزرگتر را فعال کند.

مقاله پیشنهادی  راهنمای کامل خود را در زمینه مبانی بازاریابی PPC دریافت کنید [EBOOK]

صاحبان سایت ابزار Rich Test Test هم اکنون می توانند بررسی کنند که آیا نشانه گذاری آنها به درستی انجام شده است یا خیر.

این فرصتی برای رفع هرگونه خطا در نشانه گذاری قبل از انتشار مقاله ارائه می دهد.

هنگامی که نشانه گذاری معتبر به یک مقاله اضافه شود ، واجد شرایط می شود که به عنوان یک نتیجه غنی عمل کند.

مانند هر نوع نشانه گذاری داده های ساخت یافته ، افزودن آن به صفحه تضمین نمی کند که این به عنوان یک نتیجه غنی عمل کند.

مقاله پیشنهادی  Google به روزرسانی های جستجوی هوش مصنوعی - تجزیه و تحلیل را اعلام می کند

با این حال ، استفاده از داده های ساخت یافته به Google کمک می کند تا صفحه را بهتر درک کند. این می تواند مفید باشد چه گوگل تصمیم به نمایش نتیجه غنی برای صفحه داشته باشد یا نه.

در اینجا اطلاعات بیشتری درباره داده های ساختار یافته مقاله کسب کنید.